BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

STTHọ TênNăm SinhChức VụChuyên Môn
1Nguyễn Thanh Hoài1981UV. BCH; CTCĐĐHSP Thể Dục
2Nguyễn Quốc Vũ1982UV. BCH; P. CTCĐThạc sĩ Vật Lý
3Trần Văn Đã1986UV. BCH; CN. UBKT; TTCĐThạc sĩ Tiếng Anh
4Nguyễn Thị Hồng1984UV.BCH; TTCĐ; TQĐHSP Ngữ Văn
5Đinh Thị Thuý Diễm1981UV.BCH; TTCĐ; KTĐHSP Toán
6Phạm Trí Thức1990TTCĐThạc sĩ Tin Học
7Nguyễn Thanh Tùng1970TTCĐĐHSP Sinh Học
8Nguyễn Phượng Hằng1983UV.UBKTThạc sĩ Ngữ Văn
9Nguyễn Văn Ngãi1984UV.UBKTĐHSP Lịch Sử