TIN HỌC 11 | BÀI TẬP KIỂU MẢNG

BÀI TẬP KIỂU MẢNG

 

I. BÀI GIẢNG

 

II. BÀI TẬP

Viết chương trình theo yêu  cầu sau:

a). Nhập vào mảng số nguyên B. với số lượng phần tử N được nhập từ bàn phím (tối đa 100 phần tử).

b). Tính và in ra màn hình tổng các phần tử có giá trị  chia hết cho 5 trong mảng B.

Học sinh hoàn thành bài tập và gửi mail cho giáo viên bộ môn. Hạn hoàn thành ngày 19/4/2020.

Khi gửi bài học sinh ghi rõ họ tên và lớp.Học sinh không nộp bài bị điểm 0 cột kiểm tra miệng.

Email giáo viên:

Cô Oanh: htpoanh.agu.5th2@gmail.com

Thầy Thức: ptthuctmt@gmail.com

Thầy Mẫn:manthpttmt@gmail.com

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 24
Hôm qua : 89
Tháng 03 : 24
Năm 2021 : 3.835