Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT Thạnh Mỹ Tây năm học 2018 – 2019